Mir domowy – wolność niezakłóconego korzystania z mieszkania

Mir domowy  ma decydujący wpływ na stosunki sąsiedzkie  i relacje między wynajmującym a najemcą. Słowo było znane już w staropolszczyźnie i znaczyło „ład”. Mir ma dużo wspólnego z ładem. Oznacza –prawo do zachowania prywatności, wolności i nietykalności mieszkania, jako dobra osobistego.  Mir domowy chroni prawo do prywatności i życie rodzinne osoby użytkującej lokal.

Mir domowy – konstytucyjna ochrona nienaruszalności mieszkania

Mir domowy to spokój zamieszkiwania i nienaruszalność mieszkania. Jest dobrym chronionym Konstytucją. W artykule 50 Konstytucji jest zapis, że  „Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”. Z kolei Kodeks Karny w artykule 193 zawiera zapis, że  „kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Naruszenie miru domowego

Naruszenie miru domowego następuje w sytuacji wdarcia się do cudzego lokalu/mieszkania/domu lub ogrodzonej działki, a intruz nie chce opuścić miejsca, do którego wtargnął. Jest to przestępstwo naruszenia miru domowego i podlega karze nawet pozbawienia wolności. Prawo do zachowania miru domowego przysługuje także najemcy, o ile posiada on ważną umowę lokatorską. Najemca może żądać od właściciela opuszczenia mieszkania, jeżeli uzna jego niezapowiedzianą wizytę za naruszenie miru domowego i właściciel musi się do tego zastosować. W przypadku relacji najemca: właściciel do naruszenia miru domowego może dojść w sytuacji, kiedy właściciel pod nieobecność najemcy wejdzie do mieszkania lub siłą wtargnie do mieszkania mimo protestów lokatora. Powód wtargnięcia nie ma znaczenia. Naruszeniem miru domowego są także niezapowiedziane wizyty właściciela, które powtarzają się nagminnie. Lokator nie musi tego akceptować i może uznać to za zakłócenie prawa do prywatności i nietykalności mieszkania.

Konsekwencje naruszenia miru domowego

Naruszenie miru domowego jest przestępstwem tytułu artykułu 193 Kodeksu karnego. Jeżeli lokator uzna, że doszło do takiej sytuacji, to ma prawo wezwać policję. Właściciel zostaje wyprowadzony z mieszkania, a sprawa może trafić do sądu. Za naruszenie miru domowego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku.

W momencie podpisania umowy najmu mieszkania, lokalu lub innego pomieszczenia, właściciel nieruchomości zrzeka się części praw na rzecz najemcy. Oznacza to, że najemca zyskuje prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do ochrony nietykalności mieszkania jako dobra osobistego. Właściciel lokalu nie może wchodzić do niego, kiedy chce bez zgody najemcy. W umowie najmu można zapisać, że właściciel ma prawo, np.; raz w miesiącu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z najemcą, wejść do mieszkania i sprawdzić, czy jest użytkowane w sposób zgodny z umową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *